Solig Blåbärsbacke med barrväxter, Ljung, Lingon och Blåbär.
Här växer den ryska Sabelliljan också tillsammans med Blåsippor och en del Nävor. Blåbär, Lingon och Blåsippor är självsådda här.