Dammen hos Elisabeth och Gunnar på NybergsTomt där blommar för första året den vackra gula Irisen. På bordet så växer små penseer så söta.